Obavještenje

Obavještenje

Dana 05.11.2019. koordinator za deminiranje ispred JU “Ekologija i bezbjednost”, u saradnji sa Crvenim krstom, izvršili su postavljanje plakata upozorenja na minska polja. Plakati su postavljeni u širem reonu sela Orašje u Popovom polju, na rutama kojima...
Servisne informacije 121

Servisne informacije 121

Servisne informacije o radu gradskih službi na dan 06.11.2019. godine. Ažurirano u 07:00 časova. Vatrogasci u protekla 24 časa nisu imali intervencija; U ambulanti hitne pomoći obavljeno je 26 pregleda i 9 intervencija na terenu; U Trebinjskom porodilištu nije bilo...