Servisne informacije 121

Servisne informacije 121

Servisne informacije o radu gradskih službi na dan 31.12.2020. god. Ažurirano u 07:00 časova. Vatrogasci u protekla 24 časa imali su 2 intervencije: požar na instalacijama u stanu (ulica Vožda Karađorđa, Zasad) tehnička intervencija, otvaranje šahtova po gradu U...
Zaključci Štaba za vanredne situacije Grada Trebinja

Zaključci Štaba za vanredne situacije Grada Trebinja

Na osnovu člana 45. Zakona o zaštiti i spašavanju u vanrednim situacijama („Službeni glasnik Republike Srpske“ br.121/12 i 46/17), tačke 20. Odluke o organizaciji i funkcionisanju civilne zaštite u oblasti zaštite i spašavanja na pordučju grada Trebinja („Službeni...
Uputstvo u slučaju zemljotresa

Uputstvo u slučaju zemljotresa

Na prijedlog Štaba za vanredne situacije Grada Trebinja, JU „Ekologija i bezbijednost“ izdala je sljedeće preporuke za ponašanje građana u slučaju zemljotresa. PRIJE ZEMLJOTRESA • Saznajte rizičnost područja u kome živite. • Uvježbajte postupanje u slučaju...