Цивилна заштита

Služba civilne zaštite obavlja poslove civilne zaštite, kroz stručne, upravne i druge poslove koji se odnose na:

 otkrivanje, praćenje i sprečavanje opasnosti koje mogu nastati od prirodnih i drugih nesreća,
 osmatranje i obavještavanje o prijetećim opasnostima i davanje uputstava za zaštitu i spašavanje,
 obučavanje i osposobljavanje snaga civilne zaštite,
 organizovanje i opremanje snaga civilne zaštite,
 pozivanje i aktiviranje snaga civilne zaštite,
 ublažavanje i otklanjanje štetnih djelovanja i posljedica prirodnih i drugih nesreća do osiguranja osnovnih uslova za život
 izrađuje procjenu ugroženosti od elemntarnih nepogoda i druge nesreće
 izrađuje plan zaštite i spasavanja od elemntarnih nepogoda i druge nesrće

Primarne aktivnosti se odnose na sledeće elemente zaštite:

1. Zaštita i spasavanje od požara,
2. Zaštita i spasavanje od poplava,
3. Zaštita i spasavanje od snijega i snježnih padavina,
4. Zaštita i spasavanje od neeksplodiranih ubojnih sredstava (NUS),
5. Osmatranje, obavještavanje i uzbunjivanje,
6. Ostale aktivnosti.