Širom svijeta danas se obilježava 12. avgust – Međunarodni dan mladih, koji je posvećen problemima mladih ljudi, ali i datum kada se ukazuje na to koliko je važno dati im priliku da doprinesu promjenama u svom okruženju.
Ujedinjene nacije su ovaj dan ustanovile kao priliku da aktivnosti i inicijative mladih postanu vidljivije, kao i da se naglasi značaj njihovog glasa i ravnopravnog učešća u važnim političkim, ekonomskim i društvenim pitanjima današnjice.
Tema Dana mladih u 2020. godini je njihovo angažovanje na lokalnom, nacionalnom i globalnom nivou u radu nacionalnih i međunarodnih institucija i veća prisutnost i jačanje uloge mladih u zvaničnoj politici: u društvenim strategijama, formulaciji zakona i njihovoj primjeni.

Izvor: Paljanske novosti