Zima počinje danas u 16,59 minuta. U istom trenutku za stanovnike na južnoj Zemljinoj polulopti počinje ljeto.

Sunce izlazi u 7.12, a zalazi u 15.59 časova, što znači da će obdanica trajati 8 časova i 47 minuta, a noć 15 časova i 13 minuta.

Danas je najkraći dan u godini, noć najduža, a krug oko Arktika će biti u mraku puna 24 časa.

Ali, dani će se postepeno, u početku veoma postepeno, produžavati.

Do kraja godine dan će biti duži tri ili četiri minute.

Izvor: RTRS