Danas počinje ponovna dezinfekcija stubišta i ulaza preko 750 stambenih zgrada na području Grada Trebinja.

U akciji učestvuju: Služba civilne zaštite naše Ustanove, Dobrovoljna vatrogasna društva Lastva, Mosko i Zubci, kao i Civilna zaštita Hidroelektrana na Trebišnjici.