Дератизација

Služba dezinfekcije, dezinskecije i deratizacije ima funkciju sprovođenje mera sanitarne zaštite, odnosno mjera DDD-a (dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije) koje predstavljaju najznačajnije opšte mjere za sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti. Razlog našeg postojanja je velikoj potrebi za poboljšanje zdravlja ljudi i kvaliteta života. Štetni mikroorganizmi, insekti i glodari su pretnja našem zdravlju i zdravlju našeg okruženja.