Poljoprivredni proizvođači su junaci savremenog doba. Ono što su oni sačuvali ne treba da nestane. Kada je riječ o hrani, treba je zaštititi pomoću mehanizama sa kojima raspolažemo.

Predstavnici Poljoprivrednog klastera “Stara Hercegovina” i organizacije Slow food Convivium Trebinje, Hercegovina ozvaničili su početak projekta koji će trajati narednih šest mjeseci, a u okviru kojeg će biti organizovane brojne aktivnosti.

Klaster okuplja i proizvođače i prerađivače u istočnoj Hercegovini. Pored konvencionalne poljoprivrede, trudimo se da očuvamo tradicionalnu proizvodnju. Da postane vidljivija i prijemčivija za lokalno stanovništvo, naročito mlade generacije, ali i turističku privredu. Imamo kampanju uključivanja mladih u ovakve događaje kako bi svi postali svjesni koliko je tradicionalna hrana nešto što će imati sve veći značaj“, navela je Svjetlana Vuletić, predstavnik Poljoprivrednog klastera Stara Hercegovina, koji je ujedno i nosilac projekta.

Hrana je intimna stvar, ali je ključno poljoprivredu posmatrati kao biznis

Poljoprivredni proizvođači su junaci savremenog doba, ističe Gordana Radovanović, lider Slow food Conviviuma Trebinje, Hercegovina. Ono što su oni sačuvali ne treba da nestane. Kada je riječ o hrani, treba je zaštititi pomoću mehanizama sa kojima raspolažu u ovoj, ali i u mnogim drugim domaćim organizacijama.

Iskoristiti sve raspoložive mehanizmime

Imaćemo konkurse za najbolje fotografije, najbolje kratke video sadržaje, gastronomsku radionicu sa učenicima srednje ekonomske škole – smjer kuvar i na kraju izložbu u Muzeju Hercegovine. Planirane su i posjete opštinama, a studenti Visoke škole za turizam i hotelijerstvo, uraditi će on line turističku mapu koja će sadržavati informacije o našem nasljeđu hrane, o proizvodima i proizvođačima sa tematskim stazama koje će biti ucrtane. Sigurno će jedna od njih biti tradicionalni sirevi Hercegovine. Tu su i plodovi kraških polja, staza meda kroz cijelu istočnu Hercegovinu, moguće i domaćih vina koja još nisu dobila toliko na značaju“, otkriva planove Radovanović.

Koliko znamo o našem nasljeđu hrane ?

Partneri na projektu koji traje šest mjeseci su i Muzej Hercegovine, Foto kino klub Trebinje i Centar srednjih škola u ovom gradu, a projekat je podržao i Savez opština i gradova Istočne Hercegovine.

Mislim da je to što radi Slow food jako važno, da bi naše buduće generacije znale šta je to uspijevalo na ovim prostorima i od čega su živjeli njihovi preci. To treba da bude komercionalizovano u nekim većim količinama u godinama pred nama“, istakao je Luka Petrović, izvršni direktor saveza.

Projekat su podržali i Stalna radna grupa za regionalni razvoj u Jugoistočnoj Evropi, Njemačka organizacija za međunardnu saradnju (GIZ) i Elektroprivreda Republike Srpske.

Izvor: agroklub