ЕКО фонд РС

Pravilnici, uputstva, zakoni i strategije energetske efikasnosti

Pravilnik o metodologiji prikupljanja podataka o otpadu i njihovoj evidenciji
Uputstvo o izradi godišnjeg izvještaja
Zakon o upravljanju otpadom broj 111-2013
Strategija razvoja energetike RS do 2030. godine

Podzakonski akti Energetske Efikasnosti

Pravilnik o izmjenama pravilnika o vršenju energetskog pregleda zgrada i izdavanju energetskog certifikata
Pravilnik o metodologiji za izračunavanje energetskih karakteristika zgrada
Pravilnik o minimalnim zahtjevima za energetske karakteristike zgrada
Pravilnik o vršenju energetskog pregleda zgrada i izdavanju energetskog certifikata