Dana 3. 11.2020. godine, Republička uprava civilne zaštite Republike Srpske isporučila je dva kontejnera javnim zdrastvenim ustanovama u Trebinju, za potrebe trijaže pacijenata, a u cilju sprečavanja širenja korona virusa u Republici Srpskoj.