О нама

     У Требињу је у новембру 2017.године, одлуком градске скупштине, основана нова Јавна установа “Екологија и безбједност”, прва овакве врсте у Републици Српској. Примарни циљ установе је очување животне средине у складу са “Локалним еколшким акционим планом” и “Стратегијом развојем града Требиња”.

     Јавна установа врши услуге израде и ревизија студија, пројеката, елабората као и давање стручних мишљења и оцјена из области заштите животне средине у сарадњи са факултетима обаразовним институцијама.

     Основна дјелатност Јавне установе се спроводи кроз службу цивилне заштите, службу екологије, и служба дезинфекције, дезинскеције и дератизације.

Стеван Бекан

Стеван Бекан

Вршилац дужности директора

Мастер шумарства

     Вршилац дужности директора Установе, господин Стеван Бекан рођен је 2. јула 1968. године у Гацку, БиХ/РС. Завршио је средњу школу у Требињу на смеру Примењена математика и физика, а звање мастера шумарства стекао је на Шумарском факултету Универзитета у Београду.

     Радно искуство:

  1. Градска управа града Требиња, инспектор за шумарство и заштиту животне средине,

  2. Градска управа града Требиња, начелник одељења за стамбено – комуналне послове.

     Ожењен је, отац троје дјеце.

Телефон: +381 65 146 735
Електронска адреса: direktor@ekologijaibezbjednost.com