Danas, 6. 10.2020. godine u 10.00 časova, gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić i v.d. direktora Republičke uprave civilne zaštite Republike Srpske Milan Novitović, posjetiće lokalitet budućeg aerodroma u Trebinju i pripadnike timova za deminiranje RUCZ RS, koji su angažovani na zadatku deminiranja MSP “HUM” 1.

MSP “Hum” 1 ID 2, ukupne površine 520200 m2 nalazi se oko 20 km od Trebinja na entitetskoj liniji razgraničenja. U sklopu MSP “Hum” 1 nalazi se 10 ciljanih istraga ukupne površine 8050 m2 i 6 sistematskih istraga ukupne površine 16950 m2, što ukupno iznosi 25000 m2.

Republička uprava civilne zaštite Republike Srpske, radove na deminiranju MSP “Hum” 1, započela je 1. 10.2020. godine, uvođenjem “B” tima Trebinje u proces deminiranja terena na lokaciji budućeg aerodroma u Trebinju, a 5. 10.2020. godine je intenzivirala radove uvođenjem “B” tima Banja Luka. Do sada su otvorene jedna ciljana istraga i dvije sistematske istrage. Radovi se odvijaju po planu. Republička uprava civilne zaštite Republike Srpske će preduzeti sve mjere i radnje, kako bi lokacija budućeg aerodroma u Trebinju što prije bude očišćena od mina, čime bi se stekli uslovi za početak infrastrukturnih radova.