U Moskvi se, u periodu 28. 9. – 5. 10. 2019. godine, na Akademiji Ministarstva za vanredne situacije Rusije, održava obuka za pružanje i primanje međunarodne pomoći u vanrednim situacijama. Obuku pohađa v. d direktora Republičke uprave civilne zaštite Republike Srpske sa saradnicima.