Gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić sastao se danas sa predstavnicima inžinjerijskog bataljona Oružanih snaga BiH i dogovorio početak radova na probijanju puta Šćenica – Baljivac – Rapti, nakon čega bi trebali uslijediti i radovi na probijanju drugih puteva u okolini Trebinja.

Кako je danas rečeno, aktivnosti na probijanju puta u pomenutom rejonu već su odobrene od strane nadležnog ministarstva, a predstavnici inžinjerije oružanih snaga danas su obišli teren.

Grad Trebinje ima obavezu da izradi predmjer i predračun radova, a povoljni klimatski uslovi u ovom dijelu Hercegovine dozvoljavaju da radovi počnu već od 1. decembra.

„Probijanje puta Šćenica – Baljivac – Rapti je prvi u nizu naših prioriteta, a u nastavku aktivnosti ćemo definisatii ostale, odnosno tačno ćemo odrediti u kojim okolnim dijelovima Trebinja je još potrebno probiti put“, rekao je gradonačelnik Mirko Ćurić.