Podnošenjem Zahtjeva za definisanje modela saradnje između Republičke uprave civilne zaštite Republike Srpske i Grada Trebinja, pokrenuli smo proces uspostavljanja Republičkog centra za protivpožarnu zaštitu, koji uključuje Centar za obuku vatrogasaca-spasilaca i regionalnog Centra za protivpožarnu zaštitu, koji uključuje saradnju Grada Trebinja, Helikopterskog servisa Republike Srpske, Sektora za vanredne situacije MUP-a Republike Srbije i Republičke uprave civilne zaštite Republike Srpske.