Danas su pripadnici Specijalizovane jedinice zaštite i spasavanja za dezinfekciju (dvanaest pripadnika organizovano u četiri tima, jedan u Srebrenici i tri u Doboju), izvršili dezinfekciju objekata u kojima su se održali ponovljeni lokalni izbori u Gradu Doboju i Opštini Srebrenica.

Dezinfikovani su objekti sedam osnovnih škola (dvije centralne i pet područnih) i Javna ustanova Arheološki muzej “Rimski municipijum” u Skelanima, opština Srebrenica.

U Gradu Doboju dezinfikovano je trideset objekata osnovnih škola, Srednjoškolski centar-ugostiteljska i trgovinska škola, Dom učenika, Pavlović univerzitet, Saobraćajni fakultet i Visoka poslovno-tehnička škola.

Sve aktivnosti dezinfekcije su izvršene po planu i u skladu sa dostavljenom spiskovima, i objekti su, nakon završetka dezinfekcije, predati ovim lokalnim zajednicama na korišćenje u bezbjednom stanju.