I JU ,,Ekologija i bezbjednost” simbolično obiljezava ovaj dan.