6. novembar je značajni ekološki datum se obelježava u svijetu sa ciljem sagledavanja ekoloških problema koji se javlja u naseljima. Sva naselja imaju identičan ekološke probleme.

Metropolitansko područje, takođe metro područje (oblast, regija), područje je odnosno regija koja se sastoji od gusto naseljenog urbanog jezgra i ređe naseljenih okolnih područja, uključujući industriju, infrastrukturu i stambene blokove. Metropolitansko područje se najčešće sastoji od više jurisdikcionih nivoa i opština: naselja, predgrađa,gradova, okruga, država, pa čak i nacija poput evropskih Evrodistrikta. Kako su se društvene, ekonomske i političke institucije mijenjale, gradska područja su postala ključne ekonomske i političke regije. Metropolitansko područje uključuje jednu ili više urbanih sredina, kao i satelitske gradove, gradove i ruralna područja koja su društveno-ekonomski vezana za urbana jezgra.

I bitno je uključiti sve građane, čak i najmlađe sugrađane u njihovo rešenje ekoloških problema urbanih sredine.