Operativni tim JU ”Ekologija i bezbjednost”, u saradnji sa Dobrovoljnim vatrogasnim društvima Jasen, Mosko i Zupci, danas obavlja uređenje arheološki značajnog lokaliteta Mičevac. Ove aktivnosti sprovođene su i prije u više navrata, ali na žalost nesavjesni pojedinci, bez imalo odgovornosti prema prirodi, u neposrednoj okolini tvrđave odlažu otpad.
Mičevac je stari srednjovekovni grad i arheološki lokalitet izgrađen na desnoj obali rijeke Trebišnjice. Vrijeme nastanka grada je nepoznato. Prema predanju navodno ga je izgradio vojvoda Mičeta (po kome je i dobio ime). Prema dubrovačkom hroničaru Lukariju, Mičevac se prvi put spominje kao utvrđeni grad 1042. godine.
Za vreme Pavlovića, herceg Stjepana i njegovog sina Vladislava, grad je imao važnu ulogu sve dok nije 1466. godine pao, zajedno sa Trebinjem, pod vlast Osmanlijskog carstva.