Danas obavljamo uređenje kanala za oborinske vode na lokacijama Sjeverni logor i Hrupjela.