Danas smo nastavili aktivnosti na uređenju rastinja i zelenih površina na lokaciji Trebinjskih brda.