Danas smo nastavili aktivnosti na uređenju rastinja u selima Čavaš i Orašje.