Operativni tim naše Ustanove ovih dana je angažovan na brojnim aktivnostima na teritoriji Grada Trebinja.

Juče su se radovi izvodili u Lastvi i Humu – uređenje rastinja i zelenih površina, a takođe obavljamo i dezinfekciju javnih ustanova.