Na osnovu člana 45. Zakona o zaštiti i spašavanju u vanrednim situacijama („Službeni glasnik Republike Srpske“ br.121/12 i 46/17), tačke 20. Odluke o organizaciji i funkcionisanju civilne zaštite u oblasti zaštite i spašavanja na pordučju grada Trebinja („Službeni glasnik Grada Trebinja“, broj 14/17“), na sjednici Gradskog štaba za vanredne situacije grada Trebinja, održanoj dana 30.12.2020. godine, usvojeni su sledeći:

ZAКLJUČCI ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE GRADA TREBINJA

1. Obavještavaju se građani Trebinja, s obzirom na nastalu situaciju povećanog rizika od pojave zemljotresa, da ne stvaraju paniku i da preuzmu radnje i postupke predviđene u skladu sa „Uputstvo za građane u slučaju zemljotresa“, koje je objavljeno na zvaničnoj stranici Grada Trebinja i JU „Ekologija i bezbjednost“ Trebinje.
2. Javne ustanove i preduzeća sa sjedištem u našem gradu, privatni preduzetnici, obrazovne institucije i svi ostali subjekti koji posluju na teritoriji našeg grada, treba da izvrše aktivnosti na upoznavanju uposlenih sa procedurama evakuacije u slučaju pojave zemljotresa.
Rok: Odmah
3. Besplatnim pozivom na broj 121 Operativnog centra JU „Ekologija i bezbjednost“ Trebinje, možete dobiti sve potrebne informacije 24 časa dnevno o aktuelnoj situaciji ili uputiti zahtjev za pomoć.
4. Štab za vanredne situacije grada Trebinja zadužuje JU „Ekologija i bezbjednost“ Trebinje da obavještava građane o postupcima i radnjama prije, u toku i posle zemljotresa.
5. Apeluje se na građane da prate zvanična saopštenja nadležnih organa i institucija grada Trebinja i Republike Srpske.

КOMANDANT ŠTABA
Mirko Ćurić